Panprojektas - kokybė ir patikimumas

Apie mus

UAB „PANPROJEKTAS" įregistruota: 1991 m. spalio 30 d.
Įmonė registruota adresu: Respublikos g. 44, Panevėžys.
Įmonės buveinė: Respublikos g. 44, LT- 35173, Panevėžys.

Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija suteikė teisę atlikti statinio dalies projektavimo darbus, vykdyti statinio techninę priežiūrą. (atestato Nr. 1650)
Statinių kategorijos: ypatingi statiniai
Statinių grupės: gyvenamieji, viešojo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatai, inžineriniai tinklai.

Projektavimo darbo sritys:

  • architektūrinė,
  • konstrukcinė,
  • vandentiekio ir nuotekų šalinimo,
  • šilumos ir karšto vandens gamybos ( katilinės iki 2 MW galingumo) bei tiekimo ( IV kategorijos garo ir karšto vandens vamzdynai),
  • šildymo,
  • vėdinimo,
  • dujofikavimo,
  • elektrotechnikos (elektros energijos perdavimo skirstyklų ir pastočių įrenginiai iki 10 kV įtampos, visi aukštesnės 42 V įtampos elektros įrenginiai sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose),
  • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo,
  • ekonominė.