Komanda

UAB „Panprojektas“ veikia nuo 1991 m. Kolektyvo pagrindas - patirtį turintys (atestuoti) specialistai. Į mūsų gretas įsilieja jauni, gabūs, perspektyvūs bei kompetentingi specialistai.
 
     Šiuo metu įmonėje dirba atestuotuoti darbuotojai šiose veiklos kategorijose:
 • Projektų vadovai;
 • Architektai, architektūrinės dalies projektų vadovai;
 • Inžinieriai-konstruktoriai, statinio konstrukcinės dalies projektų vadovai;
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinieriai, šios dalies projektų vadovai;
 • Dujofikacijos ir šildymo-vėdinimo inžinieriai, šios dalies projektų vadovai;
 • Elektrotechnikos inžinieriai, šios dalies projektų vadovai;
 • Ryšių (telekomunikacijų) ir kompiuterinio tinklo inžinieriai, šios dalies projektų vadovai;
 • Apsauginės signalizacijos inžinieriai ir šios dalies projektų vadovai;
 • Gaisrinės signalizacijos inžinieriai ir šios dalies projektų vadovai;
 • Gaisrinės saugos inžinieriai ir šios dalies projektų vadovai;
 • Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo vadovai;
 • Statybos skaičiuojamosios kainos dalies projektų vadovai;
 • Aplinkos apsaugos inžinieriai;
 • Kraštotvarkos inžinieriai;
 • Teritorijų planavimo specialistai.