Pastatų ir statinių projektai

  Statinio projektas – remiantis statybos techniniu reglamentu, yra nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statytojo sumanyto statinio sprendiniai pagal Projekto dalis, skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.
 
 Šiuo metu įmonė „Panprojektas“ projektuoja naujus statinius, vykdo statinių rekonstrukcijos bei renovacijos projektus, teikia statinio projekto vykdymo ir bendrosios statinio techninės priežiūros paslaugas.